היסטוריה וארכיאולוגיה

קיסריה

הצלבנים בארץ ישראל​

תלים מקראיים

אחד מגדולי הבנאים בארץ ישראל היה ללא ספק הורדוס שהומלך על יהודה ע"י האמפריה הרומית.  כחלק מתכניותיו השאפתניות בונה הוא את העיר קסריה-העיר הגדולה והמתוכננת ביותר באותם ימים בא"י-וקורא אותה על שמו של מטיבו הקיסר ובונה מקדש מפואר במרומי העיר החדשה לכבודו של הקיסר אוגוסטוס.  הטיול בעיר מרתק למראה המונומנטים המופלאים כמו התיאטרון, ההיפודרום, הרחובות ההיפודמיים, בית המרחץ ואמת המים המוליכה את המים לעיר ממעיינות מרוחקים, הנמל-סבסטוס-שהופך למרכזי בארץ ישראל.  נזכיר את חשיבותה לעולם הנוצרי ולנצרות בהתהוותה.  הטיול בקסריה מרתק מעצם המפגש עם גבורי העבר והתרבות הקדומה הנגלית לעיננו.​

הצלבנים שלטו בחלקים מארץ ישראל במשך כמאתיים שנה והשאירו את רשומם על הארץ.  טיולנו יקיף אתרים צלבניים שונים ובחלקי ארץ שונים כמו: כוכב הירדן, המונפורט, יחיעם, עכו, קסריה, אפולונויה, מגדל צדק, רמלה, לטרון, אבו גוש, ירושלים, בית גוברין ועוד.​

תלים מקראיים נזכרים בתנ"ך מספר רב של פעמים והם נחשבים כבעלי ערך תרבותי עולמי יוצא דופן.

תלים מאפיינים אזורים שונים במזרח המזרח התיכון בייחוד סוריה, לבנון, ישראל ומזרח תורכיה. מתוך מעל 200 תלים בישראל, תל מגידו תל חצור ותל באר שבע

מייצגים כמה מהדוגמאות הטובות ביותר לחיים בתקופת הברזל של אזור הלבנט:  מערכות איסוף מים תת קרקעיות, שאמורות היו לשרת קהילות עירוניות צפופות. 

התלים מייצגים מפגש של תרבויות וערכים אנושיים המתבטא בסגנונות בנייה עתיקים של מצרים, סוריה וארצות הים האגאי לכדי סגנון בעל ייחוד.

התלים הם עדות לתרבות שנעלמה- הערים הכנעניות וערי התנ"ך של תקופת הברזל שאופיינו בתכנון ערים, ביצורים, ארמונות וטכנולוגיות לאיסוף מים.​

+972-52-8571900​

לפייסבוק העסקי -